ES-metoden erfaren utövare av ES-metoden, och med 60 års erfarenhet av färg: Kjell Wiklund, +46 704 920321 kjell.wiklund17@gmail.com