DIFFUSIONSÖPPEN OMMÅLNING?

GÖR GRATIS TESTER, JÄMFÖR KARAKTÄRERNA MED ES PRODUKTERNA?

  • inför ommålning för framtiden -neutral förbehandling inför diffusionsöppen ommålning med ES METODEN – gör så här

Underhåll av organiska ytor såväl inomhus som utomhus på alla material. Skonsam icke frätande färgborttagning, ingen ändring av neutralt pH värde för kulturminnesvård. Inget behov av vatten för metodens funktion.

————————————————————————————————————————-

  • ES, EStunn, ES+, ES1, ES2 och ES4, de avancerade färgborttagningsprodukterna byter inte pH-värde. Inget behov av neutralisering med tex vatten på yta inför ommålning till hållbarhet.
  • ————————————————————————————————————————-

ES­tunn på oljefärgsgrund, emulsionsfärg utanpå och ytterst akrylat

appl i ett steg efter 20 timmars verkningstid

Appliceras i torra förhållanden rikligt och jämnt i ett eller två
steg med spackel, spruta eller pensel.

Täck före verkningstid med elektriskt laddad 3M, Tesa elle Stokvis plastfolie för bästa vätning och funktion.

Använd alltid anpassade nitrilhandskar och skyddsglasögon.

Arbetstemperatur: +7–+35*C, bäst +10-+25*C

Verkningstid: 1-72 timmar, se produktblad:
ES1 är 1-3 timmar normalt, ES+ = max 4 timmar.
Övriga är norm 12- 24 timmar beroende av temperatur. Tester av varuprover lämpligt under 3 timmar. Tider vid 20*C på ytan, lägre temp ger längre tid ofta med bättre  omständigheter.

  • P R O D U K T E R
  • . applicering i 1 eller 2 steg med flödiga påläggningar, 15-30 minuter emellan:Miljöriktig färgborttagning lager efter lager – av t.ex. färg, lim och organiska föreningar som innehåller kol och väte.
  • – EStunn och ES är vår rekommendation tillsammans med ES+(inne), ES4 (miljö inne och ute) och ES1 som lyfter i skinn utomhus på fasad och tak samt ES2 för lång verkan under icke krävande omständigheter.

FÄRG FRÅN FÄRG

ES+ till torr yta (7637) tex inomhus, den snabba färglösaren 15 min- 4 timmar inomhus (och avslutare till ES för att undvika fuktig yta).

, tex färglager från färglager, klotter, spillfärg

FÄRG EFTER FÄRG

, tex färglager efter färglager.

1)ES­tunn (7635) den snabbaste lösaren, från 2 minuter, som ES men snabbare totalt sett, på fasad tar tex oljealkyd, lacknaftaburet och tex tak, och för stängt färgkar, anpassad form för enheten 1-24 tim. Samma som ES men utan förtjockningsmedel. Används till t.ex. linoljefärg och epoxi, utan att t.ex. skada ligninet i träet.

FÄRG FRÅN FÄRG

ES (7636) den avancerade populära produkten, från 2 minuter, 12-24 timmar verkningstid, mest använd av proffs. Användarvänlig antikvarisk produkt som kan  användas både inom- och utomhus. Bearbetar allt organiskt, inkl. linoljefärg och epoxi. Avsluta med anpassad natursvamp i torr miljö vilket minskar risken för fuktigt underlag inför ommålning.

FÄRG FRÅN YTA

Färglyftare = ES1 (7638) utomhusbruk lätthanterlig färglyftare till intakt färgskinn, alltså intakt färgskinn, av såväl plast- som oljefärg. Lyfter även vattenburen epoxi. För på t.ex. plåttak (t.ex. Plastisol 2 tim =2 lager, 17tim= 3-4 lager), även till träfasad och putsfasad.

FÄRG FRÅN FÄRG, KAN TA FLERA LAGER

Applicering i 1 steg, hänger direkt. Färglösare, färg efter färg, tex färglager efter färglager.

ES2, (7640) hänger direkt, löser lager efter lager i 36 i 72 tim. Låt gärna produkten jobba lång tid, över helgen?. Tillse att ha god ventilation.

M I L J Ö: FÄRG FRÅN FÄRG

2)ES4 (7642) hänger direkt, helt miljöriktig, en ny fantastisk prestationskemikalie utan krav på miljömärkning bara med något längre verkningstid (20% längre än ES). Löser färg efter färg utan ens irritationer..

Testa alltid tilltänkt produkt innan arbetet påbörjas. Gör alltid tester med både EStunn, ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 på olika närliggande ställen på den unika ytan för att välja bäst lämpade produkt för yta och användare.


Tänk på att flexning, blästring och högtrycksvatten kan förstöra känsliga ytor. Högtryck gör att vatten kan tränga in och orsaka behov av flera veckors torkning. Om lämplig yta använd 100-300 bar, ca 60-90*C. Slutavsköljning om behov föreligger med Omhänderta alltid både vatten och färgrester för vidare miljö-/avfallshantering.

1a-2a tycker användare

Inkapsling

inplastning

PLASTA ALLTID IN, FÖRUTOM PÅ PLÅTTAK, GÄLLER EJ TAKKUPOR.

Inplastning: effektivitet med sunt förnuft och klart behov vid nederbörd.

För bästa effekt, styr färgborttagningen, inplastning med statiskt laddad tunn plastfolie. Om vägg, planera innan applicering; Fäst med silvertejp upp den självhäftande tunna plastfolierullen inunder takfot. Utanpå plastfolietejpen, så den inte släpper, när Du drar ut den helt. Stora blåsor, större än 0,5 meter punkteras med nål.

Efter applicering utanpå med pensel ( använd den som spackelspade), ej in i ytan, i två steg, mao 2ggr ( väntetid emellan 10-30 minuter emellan så ytan blir klibbig, beroende av temp +20-+10*C) flödig stöppling med stor pensel, borste eller Ullon roller gör du inplastning med statiskt laddad plastfolie för maximal effekt/vätning och miljö på t.ex. träfasader och stukaturer.

Beteckning: 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller från Tesa, Tesa Easy Cover Premium eller Universal, alt. Stokvis 55033 el. 270020 eller likvärdigt statiskt laddad plastfolie utanpå. Den suger fast mot medlet för bättre vätning och som väderskydd och för mindre eventuell lukt.

För stukatur inomhus fungerar också vanlig 30 cm bred plastfolie.

Inplastning på stående ytor med plastfolien som är självhäftande och fäster på medlet. Du ska inte trycka in folien i färgborttagningsmedlet! Den ska sätta sig själv. Applicera så att du undviker luftblåsor över 500 mm. Hantera folien försiktigt, använd gärna tapetborste skonsamt utanpå folien.

Om ändå stora luftblåsor uppstår, punktera med nål.

Om alltför kallt, gör så här: värmare, och efter verkningstiden dag 2 applicerar du ytterligare färgborttagningsmedel utanpå det befintliga och låt verka till dag 3-4 eller längre.

Under vintern kan färglösning med planering, utan plastfolie, åstadkommas med verkningstid på över en vecka. Ok med värmare vid vintertäckningen. År 2017,  hade vi -20*C utanför intäckningen av fastigheterna.

Mot regn: Tejpa vädertätt längst upp, horisontellt med ”silvertejp” eller liknande. Normalt ingen inplastning på plåttak.

Större ytor, planera ytan bit för bit, låt tiden göra jobbet på nästa yta, samtidigt som du skrapar av den tidigare. Tveka inte att kontakta mej, Lasse, Per eller Kjell! Se kontakt på hemsidan www.esmetoden.se
Christer Grenbäck
070-7880320, info@esmetoden.se

Våt natursvamp är oftast det mest använda verktyget efter ES metodens verkningstid

Några övriga verktyg inför avfallshantering a den farliga färgen

Hej igen .

Man blir inte duktig av att läsa om produkterna. Att dom inte är frätande, att dom lämnar en neutral yta som kan målas på direkt. Att dom är biologiskt nedbrytbara. Att natursvamp oftast är lösningen efter verkningstid. Att allt löst ska bort.

Man måste själv testa, helst under olika förhållanden, hur produkterna lyfter eller löser.

När det är extra viktigt att ha statiskt laddad plastfolie. 

 Eftersom det är verkningstider är det inget man gör på en kafferast, även om några verkar på någon minut.

 Det gäller att nyttja egenskaperna rätt, tex. låta verkningstiderna gå från fredag (ES2) till måndag, lägga på och ta tisdag.

Eller används den snabba ES+ och ta ett lager på 3 timmar?

Eller lack, färgspill/klotter efter 20 sekunder utan att röra ytan inunder.

Att låta ES verka vid 10*C i 48 timmar, så ytan blivit fuktig, och avsluta med ES+ för torr yta.

Att EStunn användes på det gamla taket på Karlsborgs fästning.

Att lyfta takfärgen (ES1) med handskarna, vid +7*C. Det roade jag mej med på  nyårsaftonen 2019 efter 7 timmars verkan.

Att vi på Skansen använde ES och ES2 på gamla plåttak.

Att den nya ES4 är framtiden !?

Till vem ska jag skicka prover/ christer 

Fråga gällande rengöring av penslar som använts för ES1

Hej

ES går alldeles utmärkt att tvätta bort med ljummet vatten om det inte har torkat.

Har det torkat så lös upp ES med ES och eftertvätt med ljummet vatten.

Mvh

Per Karneke

Byggnadsvård: Det finns flera alternativ med ES-Metoden.

Med ES löser Du epoxi och Du ser lättare kommande yta pga konsistensen hos ES. 12-24 timmar.

EStunn, ES utan förtjockningsmedel, snabbaste produkten på lodrät träyta tex fasad eller plåttak som metall utan förtjockningsmedel i slutet färgkar, avfärga skonsamt tex fönsterskydd inför ommålning med ytskydd. 12-24 tim

ES+ ta bara första lagret, tex plastfärg, spillfärg, klotter. 1-4 tim

ES1 färglyftaren av plastisol på plåttak och färg på fasad. 1-3 tim eller extra tjock påläggning och lyft 3-4 färglager i skinn på 17 timmar

ES2 den tjocka färglösaren, flera färglager, 1- 36 tim.

ES4 den helt miljöriktiga som med tid tar det mesta, inkl giftigaste båtbottenfärgen, förutom de linoljefärger vi testat. 12-48 tim

Bäst av allt inför jobb, gör tester på Din unika yta med gratis varuprover från mej eller återförsäljare/ christer Grenbäck 0707880320, info@esmetoden.se

ES METODEN SJU PRODUKTER
ES METODEN SJU PRODUKTER TOTALT
FÖRBEHANDLING: Lätthanterlig färgborttagning i kunglig miljö.

 FÖRBEHANDLING: ES METODEN instruktioner, se även respektive produktblad.

DETTA ÄR MILJÖKONTROLLERAD FÄRGBORTTAGNING MED ES METODEN.

TILL RÄTT UNDERLAG FÖR HÅLLBAR FRAMTID MED DIFFUSIONSÖPPET UVSKYDD

Förutsättning: Aldrig penetrering med blästring. Alla organiska ytor är unika. Användningstemperatur:

Applicering: gör inte som när du målar, måla inte in, spruta (med högtryck) /pensla bara på flödigt, rikligt och jämnt i ett eller två steg och låt den elektriskt laddade plastfolien sedan fästa ovanpå. Verkningstid: 1-72 timmar. Tester vid ca 3 tim, övrig info se nedan och respektive produktblad på hemsidan.

3M Handmasker
Statiskt elektriskt laddad tunn plastfolie av märke 3M, Tesa eller Stokvis. Smiter åt, större bubblor punkteras med nål. För rätt vätning, miljö och vädersäker yta mot regn.
ES-Metoden med ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 alla fem löser detta problem, men på olika sätt. Två-stegs, och en-stegsbehandling, färglyftning och färglösning.
Man kan ta lager efter lager av olika typer av färger vilket framgår här. Du miljöanpassar ytor till intakt färglager av tex giftfri linoljefärg.

Våt natursvamp är ofta det viktigaste verktyget efter verkningstid

Felskrapat
GÖR INTE SÅ HÄR: Bytt från ”plastfärg” för 13 år sedan via ES men tyvärr felhantering, tyvärr skadat träet med felaktig skrapning. Stress är trolig orsak till att någon inte ens läst produktblad.
Färgborttagning målad yta på trä
Notera denna yta! Med ES-metoden tar Du färglager efter lager, Du bestämmer. På k-märkta ytor lämnar Du det innersta lagret av historiskt intresse.

Olfa skrapan
Exempel på mekaniska utsökta verktyg till losskrapning vid ES-Metoden, tex den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.

Tips! Skrapa av nedifrån och upp.

Lager efter lager
Miljöanpassad färgborttagning lager efter lager, ta det Du behöver till rätt underlag för ny hållbarhet med rätt typ av färg. Se den högra och notera att Du ser den krackelerade linoljefärgen inunder.

Skrapa ned färg från trä eller puts med anpassat verktyg med kvalitetsstål tex Olfa Skrapan. Gör alltid 24 timmars tester med ES, ES+, ES1 och ES2 på olika ställen på den unika ytan. Avsluta med fuktig anpassad svamp i torr miljö. Omhändertagande för vidare miljö avfallshantering.

hetvatten flatstråle
Vattenhögtryck 200-350 bar, 60-90*C, lämpligt till betong och metall. Och viktigt med fräscht flatstråle munstycke för skjuvningens funktion.

Aldrig farliga penetrerande roterande runda vattenstrålar högtrycks vatten på känslig fasad som kan tränga in och orsaka behov av några veckors torkning.

Däremot skonsam flatstråle till sköljning på lämplig yta på plåttak, hetvatten 60-90*C, 100-300 bar.

———————————————————————————————————————————————

Utvändigt fönsterrenovering alla fönster och invändigt omfattande ytor, alla ytor togs med ES.
intakt gammal förstörd Plastisol till avfallshantering.
Intakt förstörd färg, Plastisol förstörd av UV strålar, lyft med ES-Metoden, för hämtning av avfallsföretag, i Storstockholm med bilar ofta Ragnsells AB, för körning till avfallshantering.
Soppåse i papp för omhändertagande.
Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg.
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb. miljö avfallshantering.