Upplösning av epoxi med ES METODEN.
Epoxi från betonggolv
Färgborttagning på golv av tvåkomponent färg helt utan vibrationer, tex vid äldreboende och golvrestaurering