Epoxi färg kunglig vagn
Miljöanpassad färgborttagning av epoxi med ES på Sjuglasvagnen, till gamla linoljefärger i Rikssalen och på Stadshuset.