torsdag, april 18, 2024

TRION TENSID tar över
ES-METODEN

ES-metoden och Trion Tensid gör gemensam sak inom färgborttagning.

Trion Tensid har sedan 1983, med framgång, utvecklat och tillverkat prestationskemikalier för fastighet, infrastruktur samt industri.

ES-metoden med Christer Grenbäck i spetsen har under många år framgångsrikt utvecklat utförandemetoder baserat på Trion Tensids färgborttagare.

Produkterna säljs hädanefter under Trion Tensids produktnamn.

Dvs nya namn men samma kvalitetsprodukter som du är van vid.


Vid frågor kontakta oss gärna på:
E-post: info@trion.se
Telefon: 018-15 61 90


Beställningar kan du med fördel göra direkt på:
trion.se/

Ring oss: 070-788 03 20

ES Färglösning

Artikelnummer: 7636-005

ES Färglösning är en avancerad färglyftare för både inomhus- och utomhusbruk.

Den kan användas på olika typer av ytor i fastigheten som golv, vägg och tak i gips, puts, betong, sten och trä eller metall som aluminium.

ES Färglösning är en prestationskemikalie för styrd färgborttagning för ytor med lager på lager av olika färgskikt.

ES Färglösning ska användas koncentrerat och under torra förhållanden och appliceras i två steg på stående yta.

Applicera ES Färglösning med högtrycksspruta, roller eller pensel. Stryk tjockare lager på kallare ytor. Tillsätt eventuellt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten.

Verkningstiden är 30 minuter till 24 timmar (upp till 48 timmar vid lägre temperaturer). En kall yta får längre verkningstid.

ES Färglösning är en användarvänlig och miljöanpassad produkt som är biologiskt nedbrytbar. Använd ögonskydd vid applicering, särskilt viktigt med spruta.

Samla in färgresterna i tjocka sopsäckar och lämna till miljöavfall.

Information i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008: Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

ES+ Färgborttagare

Artikelnummer: 7637-005

ES+ Färgborttagare används som förbehandling innan ommålning både inomhus och utomhus.

ES+ är en prestationskemikalie som är både en snabb färglyftare och färglösare. Den lyfter färg från gips, puts, betong, trä och sten samt metall som aluminium. ES+ är effektivt även på klotter och spill från färg.

ES+ är en användarvänlig och miljö- och hälsoanpassad produkt som är biologiskt nedbrytbar. Använd pensel, spruta eller spackel och applicera ES+ koncentrerat i torr miljö flödigt på stående yta i två steg.

Känsliga växter samt ytor av plast och gummi bör övertäckas.

Verkningstiden är beroende på temperatur. Ju mer nedkyld ytan är, desto längre verkningstid. Men normalt 15 minuter till 4 timmar.

Information i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008: Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

ES2 Färgborttagare

Artikelnummer: 7640-001

ES2 Färgborttagare är en färglyftare och prestationskemikalie anpassad för styrd färgborttagning av plast- och oljefärger med god ventilation både ute och inne.

Använd ES2 på ytor av trä, sten, betong, puts, metall, glas och kakel. Produkten etsar inte modernt glas. Använd dock inte ES2 på plexiglas.

Ju kallare yta, desto tjockare lager med ES2 behövs. Produkten har en verkningstid på 1-48 timmar och ännu mer om ytan är kall (96 timmar vid +10 grader celsius). Tillsätt eventuellt värme för snabbare verkan.

Använd skyddsglasögon. Efter behandling sköljs ytan ren med varmt vatten. Var noga med att inget vatten kommer på ytor där ES2 ännu verkar. Samla in färgresterna som är inkapslade med ES2 i en tjock avfallspåse och lämna till miljöstation.

ES2 Färgborttagare är biologiskt nedbrytbar.

Information i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008: Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

ES1 Färglyftning

Artikelnummer: 7638-001

ES1 Färglyftning är en produkt för borttagning av färg utomhus.

Färglyftaren är en prestationskemikalie som används för styrd borttagning av plastfärg, dispersionsfärg samt vissa linoljefärger på tak eller fasad.

ES1 är en användarvänlig produkt och biologiskt nedbrytbar. Den kräver inte upphettning eller skrapning som kan påverka hälsan. ES tränger in och ned under grundfärgen och påverkar vidhäftningen.

Täck känsliga växter och ytor i plast och gummi i närheten. Använd skyddsglasögon. Applicera ES1 koncentrerat. Ju kallare yta desto tjockare applicering. Verkningstid 2-15 timmar beroende på temperatur. Tillsätt eventuellt värme för snabbare verkan.

Efter behandling sköljer du ytan med varmt vatten uppifrån och ned. Samla in färgresterna i kraftig sopsäck och lämna till miljöstation.

Information i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008: Varning Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning.