1, 10 eller 25 liter

Plastisol lyfts med ES-Metoden och ES3 vid +7C* efter 7timmar med handen.
Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.