ESMETODEN fungerar genom att den kapslar in färgen efter du applicerat produkten så att du enkelt kan avlägsna färgen från dess yta och sedan avfallshantera den. För dig med allergiproblem och eksem kan du känna dig trygg i användandet av Takcares produkter.

”ES-metoden är EN färgborttagning i byggnadsvårdsammanhang och många större målerifirmor använder den med goda erfarenheter…”

ES, två stegs appl. på vertikal yta, den användarvänliga och avancerade för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet av det nya ytskyddet. Ta bara bort lager efter lager till rätt underlag, du ser hur nästa lager ser ut, icke krackelerad linoljefärg? Ev. stanna av historiskt intresse. Naturligtvis icke frätande färglösare.

Med ES-METODEN kapslar Du in gift som blyvitt, lyfter upp och miljö avfallshanterar. Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. ES ändrar icke pH värde, ES är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas. Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Får ej spädas ut. Art.nr 7636.

Gör testyta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-metoden. Gör testtid med plast.

Arbeta icke in som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga jämnt och flödigt utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

Används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor. löser gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Du bestämmer rätt yta. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Mao färglösare ES och ES-metoden till rätt yta inför nytt ytskydd.

ES påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och svamp med vatten. Allt löst ska bort. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden. ES  är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi. Kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä. Har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. ES ”lyfter” allt organiskt som vi testat.|

INPLASTNING: se dokument hemsidan

Använd alltid om möjligt statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-METODEN på hemsidan)  Ev. Scotch Blue 2090, Tesa (Bauhaus) el Stokvis (Jula).

FÖRBEREDELSE: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitrilhandskar slänges efter dagens slut. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

APPLIKATION: Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! INTE ARBETAS IN. Även högtrycksfärgspruta från 200 bar fungerar. Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Om pensel, använd den som spackelspade. Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 500 mm.

VERKNINGSTID: Låt verka i 12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test 24 tim med gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck, vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta.

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt. Skölj efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp. När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang. Om högtryckstvätt, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid. Åtgång: 1 liter räcker till 4-6 m².

Teknisk data:

Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och kommunalt varmvatten. Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet! Was it worth it? Of course, it was!