ES METODEN

Prestationskemikalier EStunn, ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 ändrar icke neutralt pH-värde på yta, biologiskt nedbrytbara, inget behov av neutralisering.