PLÅTTAK

Färglyftaren ES1; Helt varsam intakt färglyftning i skinn

INGET PENETRERANDE HÖGTRYCKSVATTEN PÅ TUNT PLÅTTAK SOM ORSAKAR PLASTISK DEFORMATION I METALL STRUKTUREN

ENDAST HETVATTEN 200-350 BAR FÖR ATT LYFTA UPP DET INTAKTA FÄRGSKINNET TILL HANTERBARHET SOM ES1 HAR LYFT LOSS FRÅN METALLEN. / cg

Byggnadsvård till rätt underlag Rengöringsgrad1, inför ommålning till hållbarhet. Hantering och omhändertagande av bla blymönja och allergiframkallande konserveringsmedel.

Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri.

ES METODEN med EStunn, ES1 eller helt miljöanpassat med ES4 dvs färgborttagning till rätt underlag, till Rengöringsgrad 1 på metall, inför nytt ytskydd med hållbarhet! Neutral metod, helt utan att skada ytan eller ändra ytans pH-värde. ES medlen får ej spädas ut.

Med ES4 löser du färgen, helt utan märkningspliktig produkt. Snällare än diskmedlet hemma.

Med ES1 behöver du inget högtrycksvattentryck alls. Du lyfter skinnet med 10kW, 17liter/minut och 200 bar.

Färglösning med ES-Metoden och EStunn, helt skonsamt till Rengöringsgrad1 utan att röra metallens struktur.

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

påfyllning av ES_1 i högtryckspump
ES1 , den miljöanpassade färglyftaren för lyftning av tex plastisol i färgskinn.
Plastisol lyfts med ES_3
Plastisol på vertikal yta med ES1 och tvåstegsmetoden, lyfts lätt med ES1 efter sju timmar vid +7*C. Jag lyfter med fingrarna.
Avfärgning skonsam av kyrktorn
Utsprutning i två steg av ES1 på brant kyrktorn, helt skonsamt utan att skada metallen.
ES1 utsprutat i två steg inför verkningstid.

Kapacitet, högtrycksfärgspruta från Graco 795
Högtrycksspruta ut ES-Metoden med samma spruta som du sedan sprutar ut den nya färgen med.
Verktyg av olika slag för at
Verkningstid med ES1 och avskrapning av färgen från kupade tak av lättbetong, som släta metalltak.
Utsprutning av ES_1 på kyrktak
Applicering, utsprutning i två steg från korg av ES METODEN. Här färglyftaren ES1 på kyrktak, kupade lättbetongtak till gamla järntak.
Tvåstegs applicering av ES_1
Tvåstegs applicering YMNIGT av ES1 på brant kyrktak. Verkningstid 1 till 3 timmar vid 20*C. Vid 7*C krävs 7 timmar för färglyftaren att lyfta färgen i skinn.
Dåligt plåttak beroende av  förstörd plastisolfärg.
Innan påläggning av färglyftaren ES1 och ES METODEN.
Efter ES_1 på stort plåttak
Helt oskadad takplåt efter förbehandling med ES1 inför ommålning med rätt diffusionsöppen takfärg.
Helt oskadd och ren takyta inför påläggning av rätt ny takfärg.
Bortskrapning av den upplyftade dåliga takfärgen.
ES1 har gjort sitt jobb, partiell grovslipning på fläckar, avslutas med hetvattentvätt inför ommålning.
Gammal plastisol, takplåtsfärg som är lyft med ES1 i intakta färgskikt.

Man gör alltid test med alla ES-produkterna i norr- syd- och västläge eftersom nästan alla ytor har olika uvskydd på metallen.